با حضور دکتر مخصوصی تشکیل شد؛

جلسه با مدیران ستادی معاونت درمان و بیمارستان 

ظهر امروز دکتر بهنام رضا مخصوصی رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد ضمن حضور در بیمارستان حضرت قائم(عج) با مدیران ستادی معاونت درمان و مسئولین بیمارستان تشکیل جلسه داد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت قائم(عج)، دکتر شفیقیان معاون درمان، دکتر عادلی معاون آموزشی و حسن کرمی پایدار نیز در این نشست صمیمی حضور داشتند.

از محوری‌ترین مسائل مطروحه در این جلسه می‌توان به بررسی روند کار با سامانه‌های بیمارستانی اشاره کرد.

همچنین دکتر مخصوصی با اشاره به سخنان دکتر عادلی در این جلسه، بر ایجاد و تقویت تعامل، همکاری و هماهنگی‌های لازم در خصوص

آموزش بالینی و محیطی دانشجویان در این مرکز تاکید نمود.

مدیران ستادی معاونت درمان، رئیس بیمارستان، مسئولین بخش‌های اداری این مرکز از حاضرین این نشست بودند.