کارگاه آموزشی اصول کار با تجهیزات پزشکی

کارگاه آموزشی اصول کار با تجهیزات پزشکی در بیمارستان حضرت قائم(عج) برگزار شد

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت قائم(عج)، به همت واحد مهندسی پزشکی و واحد آموزش بیمارستان، کارگاه آموزشی ضروریات

کار با تجهیزات پزشکی با حضور جمعی از سر پرستاران و پرستاران بخش‌های مختلف بیمارستان به مدت یک هفته برگزار گردید.

این کارگاه با تدریس آقایان؛ مهندس نجفی، هادی کبیر، ولیان و خانم‌ها؛ نجفی و دلفانی در سالن آمفی تئاتر تشکیل شد.

در این کارگاه مباحثی از قبیل؛ آموزش کاربری و نگهداشت دستگاه، دستگاه الکتروشوک قلبی و ونتیلاتور و... آموزش داده شد.

این کارگاه‌ها باهدف آموزش استفاده صحیح و بهره‌گیری مؤثر از قابلیت‌های تجهیزات و وسایل پزشكی، پیشگیری از خطرات ناشی از

استفاده نادرست و رعایت اصول نگهداری روزمره برای افزایش عمر مفید تجهیزات، برگزار گردید.