برگزاری کلاس‌های آموزش عمومی مفاهیم اعتبار بخشی و بهبود کیفیت در بیمارستان حضرت قائم(عج)

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت قائم(عج)، کلاس آموزش عمومی اعتبار بخشی ویژه؛ پرستاران، بهیار، اتاق عمل، بیهوشی و

مامایی بیمارستان حضرت قائم(عج) به همت مسئول آموزش خانم دلفانی و با تدریس خانم‌ها؛ نجفی، دلفانی وحیدری دیبا به مدت یک

هفته درسالن آمفی تئاتر بیمارستان برگزار شد.

در اولین روز برگزاری این کلاس‌ها به مباحث مهارت‌های ارتباطی و رفتاری، امور مالی، امور اداری، مدیریت خطر و ایمنی بیمار، رعایت حقوق

گیرندگان خدمت، اخلاق حرفه‌ای، آشنایی با کمیته‌های بیمارستان، اعتباربخشی و بهبود کیفیت پرداخته شد.

در ادامه این کلاس‌ها به ارائه آموزش مطالب بهداشت محیط و مدیریت پسماند، بهداشت حرفه‌ای، مدیریت بحران (زلزله) و آتش نشانی پرداخته شد.