برگزاری جلسه بررسی پسخوراند بازدید میدانی اورژانس بیمارستان حضرت قائم(عج)

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت قائم(عج)، جلسه بررسی پسخوراند بازدید میدانی به ریاست دکتر سلیمان اختیاری رئیس بیمارستان تشکیل شد.

این جلسه با حضور مهدی بسطامی مدیر بیمارستان، موسی شاکری مسئول امور عمومی، خانم نجفی مترون و بهمن مرادی مسئول خدمات در دفتر ریاست بیمارستان برگزار گردید.

در این جلسه تاکید گردید که آموزش نیروهای اورژانس به صورت جدی پیگیری شود.