برگزاری کلاس آموزشی آشنایی با سنجه‌های اعتبار بخشی اتاق عمل و رادیولوژی در بیمارستان حضرت قائم(عج)

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت قائم(عج)، کلاس آموزشی آشنایی با سنجه های اعتبار بخشی با تدریس فرهاد هادی کبیر و

خانم‌ها؛ نجفی و حیدری دیبا در سالن اتاق عمل بیمارستان حضرت قائم(عج) برگزار گردید.

طی این کلاس آموزشی، پیرامون ارتقاء کیفیت ارائه خدمات در اتاق‌های عمل و رادیولوژی صحبت شد و سنجه‌های جديد استانداردهای اعتبار

بخشی با هدف اجرايی شدن آن مرور شد.