برگزاری جلسه پایش برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۸ بیمارستان حضرت قائم(عج)

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت قائم(عج)، جلسه پایش برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۸ با حضور مهدی بسطامی مدیر بیمارستان و

سایراعضاء در دفتر رئیس بیمارستان برگزار شد.

در این جلسه ابتدا، فرهادی هادی کبیر مسئول بهبود کیفیت بیمارستان گزارش پایش ۶ ماهه نخست برنامه‌های عملیاتی سال ۱۳۹۸ را ارائه نمود.

بسطامی مدیر بیمارستان ضمن ابراز خرسندی از این که بسیاری از اهداف برنامه عملیاتی تحقق یافته درخصوص برنامه‌هایی که تا کنون

تحقق نیافته‌اند توضیحاتی ارائه نمود و در پایان، راه‌کارها و اقدامات اصلاحی در راستای تحقق برنامه‌ها تا پایان سال ۱۳۹۸ مورد بررسی قرار گرفت.