به کارگیری آمبولانس‌های تخصیص داده شده به دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

 ۳ دستگاه آمبولانس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشکده که در ماه‌های گذشته تحویل دانشکده شده بود با پیگیری ریاست

دانشکده و مسئولین شهرستانی، به همت معاون درمان و ریاست ،اورژانس_پیش_بیمارستانی و پشتیبانی معاون توسعه وارد چرخه

عملیاتی شدند

 این آمبولانس‌ها که از نوع بنز اسپرینتر کمک‌دار هستند؛ از امروز چهارم بهمن ماه در پایگاه‌های جاده‌ای گردنه، پیرملو و آجین (که از مناطق

صعب العبور و برف‌گیر هستند) استقرار یافتند