بازدید دکتر شفیقیان معاون درمان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در چهارمین روز از سال ۱۳۹۹ به اتفاق کارشناسان ستاد معاونت درمان

و کامران تشکینی مدیر حراست دانشکده از اورژانس بیمارستان حضرت قائم(عج)

 در این بازدید؛ جلسه‌ای با رئیس، مدیر، مترون و مسئولین اورژانس بیمارستان در جهت آماده سازی برای اضافه شدن بخش کرونایی مجزا

در قسمتی از اورژانس و جداسازی بخش کرونا از بخش غیر کرونا در این بخش، مباحثی مطرح گردید و دستورات لازم در خصوص جداسازی

اورژانس کرونا از اورژانس غیر کرونایی صادر شد