گزارش تصویری عملیات دفاع بیولوژیک با نام شهدای مدافع سلامت در راستای ضدعفونی و گندزداییدربیمارستان قائم(عج)

 این عملیات در محوطه و بخش‌های اداری بیمارستان حضرت قائم(عج) نیز با حضور و نظارت دکتر مخصوصی رئیس دانشکده علوم پزشکی

اسدآباد و دکتر شفیقیان معاون درمان و همچنین مسئولین بیمارستان انجام شد.