بازدید خانم دکتر سمائی سرپرست معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد از بخش‌های کرونا و ایزوله بیمارستان حضرت قائم(عج)

 خانم دکتر سمائی در این بازدید ضمن ملاقات از بیماران بر نحوه ارائه خدمات مطلوب درمانی به مراجعین نظارت کرد.