🔰 کمیته خرید تجهیزات مصرفی و عمومی بیمارستان حضرت قائم(عج) به ریاست سعید ضحاکی مدیر بیمارستان تشکیل شد

🔺 در این جلسه مسئولین واحدهای بیمارستان و اعضای این کمیته حضور داشتند

پویش همدلی با ‎مدافعان سلامت
#من_ماسک_میزنم 😷
#جان_ما_ایران_ما