Full screenExit full screen
Slider

 

 

 

 

 

در راستای اعتباربخشی مراکز مجری برنامه‌های آموزش مداوم انجام شد؛
وبینار کمیته اعتبار بخشی آموزش مداوم

 

وبینار کمیته اعتبار بخشی آموزش مداوم کلان منطقه ۳ کشور برگزار شد.

به گزارش وبدا-اسدآباد، در این جلسه که بصورت وبینار انجام شد، خانم دکتر دارابی مسئول آموزش مداوم دانشکده علوم پزشکی اسدآباد حضور داشتند.

مسئولین آموزش مداوم دانشگاه‌های علوم پزشکی کرمانشاه، سنندج، ایلام و همدان از حاضرین این وبینار بودند.