ردیف نام پایگاه کد لجستیکی آدرس شماره تلفن پایگاه نام مسئول پایگاه
1 یک شهری  H-601  میدان دانشگاه  081-33122766   یوسف بسطامی
2 جاده ای گردنه  H-602  محور اسدآباد همدان گردنه اسدآباد جنب راهدارخانه     مهدی معبودی 
3 جاده ای آجین  H-603  محور اسدآباد سنقر جنب مجتمع ستاره غرب   081-58243507 علی اکبر زارعی 
4 جاده ای پیرملو  H-604  محور اسدآباد قروه کیلومتر 20 روستای پیرملو   081-33529225 مهران هادیان 
5 جاده ای وندرآباد  H-605  محور اسدآباد کنگاور سه راهی وندرآباد      امیرعلی گلزار عطا
6 دو شهری  H-606  بلوار 22 بهمن معاونت آموزش دانشکده علوم پزشکی  081-3313098 اکبر شفیعی