هماهنگی پدافند غیرعامل

سعید میرزایی کارشناس فوریت های پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی همدان