در ستاد دانشکده علوم پزشکی اسدآباد؛

"سمینار سراسری دانش پژوهی آموزشی در آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی برگزار شد"

سمینار سراسری "دانش پژوهی آموزشی در آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی علوم پزشکی" به صورت ویدئو کنفرانس توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور اعضای هیئت علمی و کارکنان معاونت آموزشی دانشکده در ستاد دانشکده علوم پزشکی اسدآباد برگزار گردید.

به گزارش وبدا-اسدآباد، از محورهای این سمینار می توان به؛

۱- مبانی و مفاهیم پایه دانش پژوهی آموزشی

۲- ارزیابی دانش پژوهی آموزشی

۳- راه‌کارهای ترویج دانش پژوهی آموزشی

۴- دانش پژوهی آموزشی در آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی

اشاره کرد.

گفتنی است، این سمینار در دانشکده با هماهنگی دبیر کمیته پژوهش در آموزش خانم دکتر دارابی برگزار گردید.

98/4/25

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران