به همت معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی انجام شد:

" راه اندازی سامانه فارغ التحصیلی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد"

با عنایت به پیگیریهای معاون محترم آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده جناب آقای دکتر عادلی و زحمات مدیر محترم آموزش خانم دکتر دارابی و کارشناسان محترم ، سامانه فارغ التحصیلی دانشجویان از مرداد ماه در معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی راه اندازی و فعال گردید.

لازم به ذکر است اولین گروه از دانشجویان از زمان استقلال دانشکده آبان ماه فارغ التحصیل خواهند شد.

 

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران