در معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی برگزار شد:

" تصویب آیین نامه ترفیع پایه اعضای هیات علمی "

جلسه تصویب آیین نامه ترفیع پایه اعضای هیات علمی با حضور معاون محترم آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی جناب آقای دکتر عادلی و مدیر محترم آموزش، سرکار خانم دکتر دارابی و کارشناس محترم آموزش، سرکار خانم حیدری تشکیل شد.

در این جلسه، پیرامون مفاد آئین نامه ترفیع پایه اعضای هیات علمی بحث و تبادل نظر صورت گرفت و در پایان به تصویب اعضای حاضر رسید.

 

 

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران