در معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی برگزار شد:

" جلسه کمیته منتخب آموزشی"

جلسه کمیته منتخب آموزشی به ریاست معاون آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی جناب آقای دکتر عادلی و با حضور مدیر آموزش سرکار خانم دکتر دارابی و سایر اعضای این کمیته تشکیل شد.

به گزارش پایگاه خبری مفدا- اسدآباد در این جلسه موارد خاص آموزشی دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی نیز در این زمینه اتخاذ گردید.

 

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران