به همت معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی تشکیل شد"

" کارگاه اخلاق در آموزش"

کارگاه اخلاق در آموزش به همت معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی اسداباد و پیگیری و هماهنگی خانم معصومه نجفی دبیر بسته اعتلای اخلاق حرفه ای دانشکده تشکیل شد.

به گزارش وبدا – اسدآباد این کارگاه در سالن جلسات ستاد دانشکده و با حضور دکتر مخصوصی رئیس دانشکده و معاونین آموزش، توسعه و مدیریت غذا و دارو و اعضای هیئت علمی و کارکنان  و کارمندان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا تشکیل شد.

این کارگاه با همکاری اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برگزار گردید.

 در ابتدای این کارگاه ، دکتر عادلی معاون آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی دانشکده ضمن خیر مقدم و خوشآمد گویی به اساتید و همکاران ، بر اهمیت و لزوم اخلاق در آموزش تاکید و سخنانی ایراد نمود.

در ادامه دکتر محمدرسول خزاعی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در ارتباط با اخلاق ، مبانی اخلاق و همچنین اخلاق در آموزش و اخلاق حرفه ای اساتید و حقوق دانشجویان مطالب خود را بیان نمود و آموزش های لازم عنوان شد.

 

دکتر بابک ایزدی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در مورد اهمیت اخلاق ، اصول مشترک اخلاق و حقوق اساتید، مطالبی را مطرح نمود.

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران