در معاونت آموزش تحقیقات و دانشجویی فرهنگی برگزار گردید:

" اولین جلسه رسمی شورای صنفی دانشجویی"

این جلسه با حضور اعضای شورای صنفی دانشکده و آقای دادخواه پیمانکار تغذیه تشکیل گردید.

به گزارش پایگاه خبری مفدا - اسدآباد، در این جلسه مسائل و مشکلات غذای دانشجویان از جمله کیفیت غذا، تقویت برنامه غذاییو زمان توزیع غذا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در پایان مقرر گردید، وعده غذایی نهار ساعت 11:30 دقیقه در سلف و شام ساعت20 در خوابگاه ها توزیع گردد.

شایان ذکر است، از هفته آینده در روز های پنجشنبه نیز وعده غذایی شام توزیع خواهد شد.

 

 

 

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران