همایش دو روزه (17 و 18 ) مهرماه مسئولین علم سنجی دانشگاههای علوم پزشکی کشور به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

آقای داوود پشوتن سرور عضو هیات علمی و مسئول علم سنجی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در این همایش حضور داشت.

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران