عکس یادگاری دانشجویان جدیدالورود با رئیس و هیئت رئیسه دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

روستای هدف گردشگری ملحمدره(باغ آرزوها) مهرماه 98

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران