با حضور دکتر مخصوصی رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد صورت گرفت:

"جلسه معارفه مصطفی انواری به عنوان سرپرست مدیریت دانشجویی و فرهنگی"

با حضور رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد دکتر مخصوصی، دکتر عادلی معاون آموزش،تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دکتر حیدری معاون توسعه، حسن کرمی پایدار رئیس دفتر حوزه ریاست ، دکتر عفت پناه مدیر غذا و دارو و اعضای هیات علمی ، مصطفی انواری به عنوان سرپرست جدید مدیریت دانشجویی فرهنگی و اعضای محترم هیات علمی جلسه معارفه گردید.

در ابتدای این جلسه ، دکتر مخصوصی یه معرفی سرپرست جدید پرداخت و مصطفی انواری را فردی متعهد و شایسته معرفی نمودند و در ادامه نیز شروع سالتحصیلی جدید را به اعضای هیات علمی جدید تبریک گفت و بر لزوم همکاری معاونت جهت پیشبرد اهداف تاکید نمود.

دکتر بهنام رضا مخصوصی ریس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در ادامه نیز توجه به مسائل آموزشی و پژوهشی را مطرح کرد.

سپس و در ادامه ، دکتر عادلی معاون آموزش دانشکده نیز در راستای توصیه های ریاست دانشکده بر تلاش حداکثری اعضای هیات علمی در زمینه های پژوهشی و آموزشی تاکید نمود.

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران