بازدید خانم دکتر دارابی مدیر آموزش و تحقیقات از نحوه برگزاری دوره های کارآموزی دانشجویان در بیمارستان قائم (عج)

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران