با همکاری واحد مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC ) و واحد علم سنجی برگزار گردید:

" کارگاه آشنایی با علم سنجی"

کارگاه آشنایی با علم سنجی توسط آقای پشوتن مسئول محترم علم سنجی دانشکده و با حضور اعضای هیات علمی در معاونت آموزش،تحقیقات و دانشجویی فرهنگی برگزار شد.

از محورهای این کارگاه می توان به مفاهیم و کاربرد علم سنجی، معرفی شاخصهای علم سنجی، آشنایی با نمایه های استنادی و آشنایی با شاخصهای نوین علم سنجی اشاره نمود.

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران