در معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی برگزار گردید:

"جلسه معاون آموزشی با اعضای هیئت علمی، مربیان و کارکنان این معاونت"

این جلسه به ریاست دکتر عادلی معاون آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی و با حضور مدیر آموزش و تحقیقات ، اعضای هیئت علمی ، مربیان و کارکنان معاونت آموزشی برگزار گردید.

به گزارش پایگاه خبری مفدا- اسدآباد، در این جلسه پیرامون بازدید اخیر اعضای بورد پرستاری از دانشکده و مسائل آموزشی و پژوهشی به بحث و تبادل نظر پرداخته شد و در زمینه تعیین گروههای آموزشی و معرفی کارشناس نشر و کارشناس پژوهشی تصمیماتی اتخاذ گردید.

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران