حضور آقای دکتر عادلی معاون آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی در شانزدهمین اجلاس معاونان فرهنگی دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی کشور با حضور خانم دکتر سیما سادات لاری

دانشگاه علوم پزشکی ابن سینای استان همدان

5 شنبه 9 آبانماه 98

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران