حضور معاون آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی ، مدیران، کارشناسان و اعضای هیات علمی ، کارکنان و دانشجویان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در راهپیمایی یوم الله 13 آبان

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران