برگزاری کارگاه پیشرفته جستجو در بانک های اطلاعاتی با تدریس مدیر آموزش و تحقیقات خانم دکتر دارابی

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران