درمعاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی برگزار شد:

" برگزاری اولین جلسه شورای نشردانشکده"

اولین جلسه شورای نشر دانشکده به ریاست دکتر عادلی معاون آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی و با حضوردکتر نظری پویا معاون بهداشتی و دیگر اعضای شورای نشر تشکیل شد.

به گزارش پایگاه خبری مفدا – اسدآباد در این جلسه موارد آیین نامه شورای نشر و فرم های داوری به تایید اعضای شورا رسید

در ادامه با توجه به ضرورت کتابهای مطرح شده در شورای دانشکده مقرر گردید عناوین مطرح شده برای داوری ارسال گردد.

شایان ذکر است صدور مجوز تالیف کتاب از وظایف شورای نشر دانشکده می باشد. لذا به اطلاع کلیه اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان می رساند چنانچه در زمینه چاپ کتاب (به صورت تالیف، ترجمه و گردآوری) عناوینی دارند خواهشمند است در اسرع وقت به کارشناس نشر آقای ناوخاصی مراجعه نمایند..

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران