در معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی برگزار گردید:

" جلسه شورای آموزشی"

جلسه شورای آموزشی به ریاست دکتر عادلی معاون آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی برگزار گردید.

به گزارش پایگاه خبری مفدا - اسدآباد در این جلسه که آقای حسن کرمی پایدار رئیس دفتر حوزه ریاست ، آقای انواری مدیر فرهنگی دانشجویی و آقای کریمی کارشناس آموزش، دکتر دارابی مدیر آموزش و تحقیقات و خانم حیدری نیز حضور داشتند پیرامون مسائل آموزشی دانشجویان مباحثی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر مواردی به تصویب شورا رسید.

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران