برگزاری کارگاه End note (آموزش رفرنس نویسی)

برای اعضای هیات علمی با تدریس آقای احمدی پناه در معاونت آموزشی

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران