نشست معاونین و مدیران آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی کلان منطقه 3 با حضور دکتر اخوان معاون اجرایی معاونت آموزشی

وزارت بهداشت به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

گفتنی است در این نشست  که  5 دیماه سالجاری برگزار گردید دکتر عادلی معاون آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی، دکتر دارابی مدیر آموزش و تحقیقات و آقای کریمی کارشناس مسئول آموزش دانشکده علوم پزشکی اسدآباد حضور داشتند.

 

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران