حضور سرکار خانم دکتر دارابی مدیر آموزش و تحقیقات دانشکده در کمیته کلان منطقه 3 آمایشی

به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران