در معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی برگزار گردید:

" دومین جلسه شورای نشر"

دومین جلسه شورای نشر به ریاست دکتر عادلی معاون آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی و با حضور دکتر نظری پویا معاون بهداشتی و دیگر اعضای این شورا تشکیل شد.

به گزارش پایگاه خبری مفدا - اسدآباد در این جلسه پیرامون نشر کتاب مباحثی مطرح شد و مقرر گردید:جهت 5 عنوان آثار پژوهشی (کتاب) که توسط گروه داوران تایید شده بودند برای مجوز فیپا، شاپک و چاپ آنها اقدامات لازم صورت گیرد و در ادامه نیز 3 عنوان دیگر به تایید شورای نشر رسید.

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران