در معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی برگزار گردید:

" جلسه برگزاری امتحانات دانشجویان"

جلسه برگزاری امتحانات پایانترم دانشجویان به ریاست دکتر عادلی معاون آموزش، تحقیقات و دانشجویی و با حضور مدیران آموزش وتحقیقات و فرهنگی دانشجویی، کارشناسان آموزش، فرهنگی دانشجویی، امور بالینی و اعضای هیات علمی برگزار گردید.

به گزارش پایگاه خبری مفدا- اسدآباد در این جلسه در رابطه با برگزاری امتحانات مباحثی مطرح شد و مقرر گردید امتحانات دانشجویان طبق آیین نامه ها و مقررات آموزشی اجرا گردد و در پایان نیز مواردی به تصویب اعضا رسید.

 

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران