در معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی برگزار گردید:

" برگزاری جلسه معاون آموزشی با معاون توسعه"

جلسه دکتر عادلی معاون آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی با دکتر حیدری معاون توسعه و دکتر عفت پناه مدیر غذا و دارو دانشکده با حضور اعضای هیات علمی و مدیر آموزش و تحقیقات برگزار گردید.

به گزارش پایگاه خبری مفدا - اسدآباد در این جلسه در جهت رفع مشکلات حوزه پژوهشی و آموزشی بحث و تبادل نظر صورت گرفت و تصمیماتی نیز در این زمینه اتخاذ گردید.

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران