در معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی تشکیل شد.

" جلسه توجیهی مربیان دوره های کارآموزی"

جلسه توجیهی مربیان دوره های کارآموزی به ریاست دکتر عادلی معاون آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی و با حضور اعضای هیات علمی ، مدیران گروه رشته های پرستاری و بهداشت ، کارشناس امور بالینی و مربیان دوره های کارآموزی برگزار گردید.

به گزارش پایگاه خبری مفدا - اسدآباد ، در این جلسه دکتر عادلی پس از خیر مقدم و خوشامد گویی به مدعوین جلسه در مورد قوانین و مقررات دوره های کارآموزی و ارتقاء کیفی کارآموزیها مطالبی را ایراد نمودند.

در ادامه نیز مربیان مسائل و مشکلات خود را مطرح نموده و پس از بحث و تبادل نظر راهکارهایی در جهت حل مسائل و مشکلات موجود مطرح شد. همچنین مقرر گردید با توجه به نیاز سنجی های انجام شده کارگاههای مورد نیاز جهت مربیان برگزار گردد.

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران