در معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی برگزار گردید:

 

" ششمین مرحله آزمون آسکی"

به گزارش پایگاه خبری مفدا - اسدآباد، آزمون عملی درس اصول و مهارت های پرستاری دانشجویان پرستاری ترم اول در واحد مهارت های بالینی معاونت آموزشی برگزار گردید.

 این آزمون با روش آسکی و با همکاری اعضای هیات علمی و کارشناسان واحد امور بالینی انجام شد.

 

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران