در معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی برگزار گردید:

" جلسه شورای آموزشی"

 

جلسه شورای آموزشی به ریاست دکتر عادلی معاون آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی و با حضور دکتر دارابی مدیر آموزش و تحقیقات ، آقای کریمی کارشناس مسئول آموزش و خانم نجفی عضو هیات علمی برگزار گردید.

به گزارش پایگاه خبری مفدا - اسدآباد در این جلسه پیرامون مسائل آموزشی دانشجویان مباحثی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر مواردی به تصویب شورا رسید.

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران