جلسه توجیهی دانشجویان ترم 8 رشته بهداشت عمومی با حضور خانم دکتر دارابی

مدیر آموزش و تحقیقات و کارشناسان بهداشت عمومی

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران