حضور دکتر عادلی معاون آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی

در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن 

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران