برگزاری کارگاه جستجو در پایگاههای اطلاعاتی برای دانشجویان ترم 8 بهداشت عمومی

در معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی توسط دکتر دارابی

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران