برگزاری کارگاه های آموزشی رفرنس نویسی با نرم افزار End note و آشنایی با نرم افزار spss

در معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی

مدرس: خانم بنده الهی

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران