برگزاری کارگاه مقاله نویسی و گزارش نویسی طرح تحقیقاتی در معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی

 

مدرس: خانم دکتر دارابی

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران