در معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی برگزار گردید:

"جلسه برنامه ریزی بازدید کارآموزی"

در این جلسه که با حضور مدیر آموزش و تحقیقات و کارشناس مسئول آموزش برگزار گردید پیرامون بازدید از کارآموزی گروههای فوریت پزشکی، بهداشت و پرستاری بحث و تبادل نظر صورت گرفت و برنامه ریزی بازدید از کارآموزی ها صورت گرفت.

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران