در معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی برگزار گردید:

" جلسه هماهنگی برگزاری کلاس ها و کارگاههای مقابله با کرونا ویروس"

 

در این جلسه که با حضور مدیر آموزش و تحقیقات، مدیر گروهها، کارشناس برنامه عملیاتی و اعضای محترم هیات علمی برگزار گردید، پیرامون هماهنگی های لازم جهت برگزاری کلاس ها و کارگاههای مقابله با کرونا ویروس جهت پرسنل و دانشجویان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران