در معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی برگزار گردید:

" جلسه شورای پژوهشی"

به گزارش پایگاه خبری مفدا- اسدآباد، جلسه شورای پژوهشی به ریاست دکتر عادلی معاون آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی و با حضور مدیر آموزش و تحقیقات و اعضای این شورا تشکیل گردید.

گفتنی است در این جلسه پیرامون مباحث پژوهشی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران