در معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی برگزار شد:

" جلسه کمیته اپیدمیولوژیک "

جلسه کمیته اپیدمیولوژیک به ریاست دکتر عادلی معاون آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی و با حضور دبیر کمیته خانم دکتر دارابی و نمایندگان معاونت درمان و بهداشت آقایان جعفری و طاهر و مسئول برنامه عملیاتی دانشکده خانم زمانی و سایر اعضای کمیته برگزار گردید.

به گزارش پایگاه خبری مفدا - اسدآباد در این جلسه در راستای اولویت های پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت در رابطه با کوید 19بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران