گزارش تصویری

برگزاری کارگاه آموزشی سامانه نوید ویژه اعضای هیات علمی و اساتید حق التدریس

در معاونت اموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران